Na kole

Hotel LEV**** se nachází v Lovosicích v samém srdci Českého středohoří. Je komfortně dostupný po dálnici D8 (z Prahy za cca 40 min a z Drážďan za cca 1 hodinu).Cyklisté ocení nedalekou Labskou stezku.V okolí je řada historických památek i přírodních zajímavostí.

  • zámky Libochovice, Ploskovice, nebo města Litoměřice a Terezín  
  • Milešovka,  Lovoš, Říp

Labská cyklostezka

Na stezku je možné se napojit v Lovosicích v parku „Osmička“ a pokračovat buď směrem na Ústí nad Labem (v Malých Žernosekách využít přívoz a přeplavit se do Velkých Žernosek), a nebo na Litoměřice (přívoz poblíž Café Zámeček, přívoz spojuje Lovosice s obcí Píšťany).  

Vinařská cyklostezka

Malé Žernoseky – Vinařství sv. Tomáše
Velké Žernoseky – Žernosecké vinařství
Třebívlice – Johann W
Radobýl – Klášterní vinné sklepy Litoměřice

Cyklostezka z Vlastislavi do M. Žernosek

Stezka vede přes Košťálov, Boreč, Opárno. V Malých Žernosekách je možné využít přívoz přes Labe a napojit se na Labskou magistrálu.  

Mělník

Mělník není jen centrum vinařství se zámkem a historickým centrem zčásti obklopeným hradbami. To nejzajímavější je ukryto pod zemí. Ať už jde o zámecké vinné sklepy, vinařskou expozici v muzeu, městské podzemí s unikátní studnou anebo kostnici pod chrámem sv. Petra a Pavla.

Děčín

Děčín se rozkládá v široké kotlině na obou březích Labe. Z jedné strany se tyčí monumentální zámek, z druhé skála zvaná Pastýřská stěna s výletní restaurací. Severně od města se řeka zavrtává do pohádkové krajiny Labských pískovců, v okolí objevíte také řadu rozhleden v čele s Děčínským Sněžníkem.

Kocourov

Vesnička Kocourov je od Lovosic vzdálená cca 10 km. Na kole je to krásný výlet po Českém středohoří s možností občerstvení na konci cesty.

Litoměřice

Královské město Litoměřice leží na březích řeky Labe cca 10 km od Lovosic. Město má malebné historické centrum, které je ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním. Na Mírovém náměstí je možné navštívit dům „U Kalicha“, který své jméno dostal podle vyhlídkové věže v podobě kalicha. Věž odkazuje na vinařskou tradici města.

V přízemí této budovy se nachází Informační centrum. Nenechte si zde ujít prohlídku podzemí, které patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Mezi další zajímavé stavby patří gotický hrad ze 13. stol. Dnes je zde k vidění moderní expozice českého vinařství. Další velice zajímavou stavbou je katedrála sv. Štěpána na Dómském pahorku, která byla vybudována v 17. stol.    

Terezín

Pevnostní město Terezín se nachází 8 km od Lovosic. V 18. století zde Josef II. postavil pevnost, kterou pojmenoval po své matce Marii Terezii. Téměř po celém obvodu města je zachováno původní opevnění ve slohu francouzské fortifikační školy Maziéres. Součástí opevnění je i o něco později vybudovaná malá pevnost ležící za městem. Ta během 2. světové války sloužila jako koncentrační tábor. 

Roudnice nad Labem

Roudnice je velice zajímavé město vzdálené od Lovosic pouhých 26 km. Najdete zde barokní zámek, galerii moderního umění, několik kostelů a kaplí, gotický augustiniánský klášter, náměstí s kašnou a sochou sv. Vavřince, vinice a železný most přes Labe. Za zmínku stojí také pozdně gotická věž Hláska coby zbytek městských hradeb, dnes rozhledna.

Hotel LEV Lovosice v Lovosicích hodnocení