Tipy na výlet

1. HISTORICKÉ PAMÁTKY

HISTORICKÉ PAMÁTKY HISTORICKÉ PAMÁTKY HISTORICKÉ PAMÁTKY HISTORICKÉ PAMÁTKY

Výhodné klimatické podmínky u břehu velké řeky, která je z velké části chráněna obtížně přístupnými úbočími vysokých kopců, lákaly k osídlení Českého středohoří již velice dávno. Archeologické nálezy odkryly snad všechny kulturní vrstvy, které se na území Čech a Moravy vyskytovaly. Lovosicko je tak jedním z nejdéle osídlených míst v České republice, v blízkosti Lovosic se nachází mnoho zřícenin středověkých hradů, zámky a církevní objekty. První zmínky o samotném městě pocházejí z roku 1143, jedná se o darovací listinu krále Vladislava II. Strahovskému klášteru.

Přestože ráz města byl nenávratně změněn v dobách reálného socialismu, za návštěvu stojí barokní kostel sv. Václava z 18.století s převážně rokokovým interiérem. Na Václavské náměstí byla v roce 2000 vrácena socha sv. Václava z roku 1707.

Státní zámek Libochovice

Současnou podobu získal zámek zásluhou hraběte Dietrichsteina, který od Šternberků koupil vyhořelý renesanční zámek a přestavěl ho do ranně barokního stylu. K zámku přiléhá francouzský park, na který navazuje rozlehlý park anglický. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční prohlídky a v sezóně netradiční večerní prohlídky za účasti historických postav a strašidel.

Státní zámek Ploskovice

U Litoměřic bylo v letech 1720 – 1725 na místě zbořené středověké tvrze vybudováno letní sídlo pro Annu Marii Františku, později velkovévodkyni toskánskou. V zámku také ve starším věku sídlil poslední český král Ferdinand V.

Ploskovice leží asi 16 km od Lovosic.

Vodní hrad Budyně nad Ohří

Původně dřevěný hrad ze 13.století byle během staletí několikrát přestavován, naposledy v 16. století, kdy byl upraven na renesanční zámek, ve své době nejhonosnější panské sídlo v Čechách. Dnes se zachovala jen jeho část. Zdejší vodní hrad hostí muzeum se sbírkami historických předmětů, které se váží k městu a alchymistickou dílnu v původních prostorách, kde se za Jana Zbyňka Zajíce z Házmburka alchymistické pokusy skutečně prováděly.

Budyně n. Ohří leží asi 20 km od Lovosic.

Zřícenina hradu Hazmburk

Název hradu „Hazmburk“ je zkomoleninou jména „Hasenburg“ – Zajícův hrad, podle jména majitele hradu Zbyňka Zajíce z Valdeka. Hrad byl opuštěn koncem 16.století. Jeho výraznou siluetu tvoří „Černá věž“ a „Bíla věž“, na obě je možno vystoupat.

Hazmburk je od Lovosic vzdálen asi 14 km.

Zřícenina husitského hradu Kalich

Na skalnatém vrchu nad obcí Třebušín najdete zbytky hradu Jana Žižky. Husitská osádka zde sídlila až do porážky husitů v bitvě u Lipan r. 1437. Hrad byl pár desítek let na to zcela opuštěn.

Třebušín leží asi 20 km od Lovosic, směrem na Úštěk.

Hrad Střekov

Hrad ze 14.století, který je dnes součástí Ústí nad Labem, patřil mezi královské hrady a střežil labskou vodní cestu. Je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice a patří k našim nejromantičtějším hradům. Na hradě je umístěna expozice vinařství, stavebního vývoje hradu a expozice romantismu.

Zřícenina hradu Košťálov

Skalnatý vrch nad Třebenicemi skýtá nádherný výhled do okolí. Tento správní hrad náležel k majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Archeologické nálezy z této lokality a sbírku granátových šperků - u Třebenic se nachází naleziště českého granátu - lze shlédnout v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Toto muzeum je jedno z nejstarších na našem území, vzniklo už v roce 1872. Muzeum se nachází v prostorách bývalého luteránského kostela. Základem sbírky je kolekce šperků Ulriky von Levetzow (poslední lásky J.W. Goetheho), historické a soudobé granátové šperky. K vidění je také největší český granát, stálá expozice Historie těžby a zpracování českého granátu.

Město Litoměřice

Na soutoku řek Labe a Ohře leží královské a sídelní biskupské město s krásným historickým náměstím a církevním komplexem na Dómském vrchu, který tvoří katedrála, biskupská rezidence, kanovnické domy, objekt proboštství a kapitulní konzistoř. Městská památková rezervace byla vyhlášena v roce 1978.

Na náměstí je možné navštívit dům „U Kalicha“, který své jméno dostal podle vyhlídkové věže v podobě kalicha. Kalich tentokrát neodkazuje na husitskou minulost, ale na vinařskou tradici města.

V objektu vinárny „Na Vikárce“ bydlel a 6.11.1836 zemřel český básník Karel Hynek Mácha. K vidění je Máchova světnička.

Pro milovníky vína bude mít jistě své kouzlo 366m dlouhá prohlídková trasa historickými sklepy, která je přístupná přes Radniční sklípek a je možné ji spojit (na základě individuální objednávky) s ochutnávkou místních vín.

Terezín

Pevnostní město ze sklonku 18.století. Je to jediná bastionová pevnost, která byla postavena ve slohu francouzské fortifikační školy Maziéres a je také první novověkou pevností. Pevnost nechal postavit Josef II. a pojmenoval ji po své matce Marii Terezii. Téměř po celém obvodu města je zachováno původní opevnění. Komunikační galerie a odposlouchávací chodby tvoří asi 28 tisíc m chodeb pod městem. Část těchto chodeb je zpřístupněna veřejnosti. Součástí opevnění je i o něco později vybudovaná Malá pevnost ležící za městem, která během 2. světové války sloužila jako koncentrační tábor. Z vlastního města bylo obyvatelstvo vystěhováno v r.1941. Následně vzniklo ghetto, kterým prošlo na 160 tisíc vězňů, 36 000 zahynulo v Terezíně, další pak většinou v Osvětimi.

Památky z této doby jsou nejnavštěvovanějšími místy ve městě: Památník Terezín a Muzeum ghetta (Stálá expozice o dějinách terezínského ghetta), Park terezínských dětí, Židovský hřbitov s krematoriem, Malá pevnost – jakožto areál bývalé policejní věznice gestapa, kde je umístěna řada stálých expozic a Magdeburská kasárna se stálými expozicemi.

Muzeum lidové architektury a Muzeum železnice – Zubrnice

Soubor lidové architektury. Je to nejmladší skanzen v Čechách. Veřejnosti je zpřístupněn komplex zemědělské usedlosti, expozice vesnického obchodu a kostel. Na návsi stojí barokní studna. Nedaleko za vsí je malé nádraží s muzejní expozicí.

Tip na celodenní výlet: Praha

Hlavní město České republiky je lehce dostupné autem, autobusem či vlakem.

Po dálnici D8 trvá cesta na okraj Prahy (Letňany) cca 35 minut.

2. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Okolí Lovosic má rozmanitý krajinný ráz. Na jihu se rozkládá Česká tabule, ze které jen místy vystupují jednotlivé kopce, nejznámější z nich je jistě Říp – bájná hora, na kterou vystoupal praotec Čech se svou družinou, a když uviděl, jaká krásná země se rozprostírá kolem, rozhodl se zde zůstat.

Na severu a severozápadě se rozkládá České Středohoří, které vzniklo sopečnou činností v mladších třetihorách. Od roku 1976 je vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Lovosice patří do tzv. „Milešovského středohoří“ podle dominanty této částí Středohoří, kterou je Milešovka – největrnější hora Čech.

TURISTIKA

Krajinný ráz sopečných kuželů a skalnatých výstupů Českého středohoří je v polovině rozdělen korytem řeky Labe, která zde vytvořila nádherné údolí zvané Porta Bohemica (Brána Čech). Plocha této oblasti je bohatě protkána nesčetným množstvím turistických tras.

Hora Říp

Na horu Říp se dostanete nejlépe od Roudnice nad Labem. Až nahoru vede asfaltová cesta. Z Řípu uvidíte kopce Českého Středohoří, Krušné Hory a za příznivého počasí je možné vidět i Prahu. Na vrcholku stojí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha z 12.stol., jedna z nejstarších českých románských staveb.

Milešovka (837 m n.m.)

Oblast této hory je Národní přírodní rezervací. Na vrcholu Milešovky je meteorologická stanice. Při dobrém počasí je z vrcholu rozhled do velké dálky. Autem se k ní dostanete po silnici č. E55, směrem na Teplice.

Lovoš (570m n.m.)

Národní přírodní rezervace, kterou vede naučná stezka „Lovoš – Boreč“. Na vrcholku je turistická chata a krásný rozhled na klikatící se řeku Labe.

FOTO – Pohled na Lovoš z loděnice

 

Tipy na výlet - Lovoš

Borečský vrch (446m n.m.)

Zvláštností tohoto vrchu jsou tzv.“ventaroly“. Jsou to výrony teplého a vlhkého vzduchu na vrcholku kopce, takže i v zimě je možné na kopci najít kvetoucí rostliny. Vzduch se nasává na svahu, během cesty vzhůru se otepluje a získává vlhkost. V létě celý proces funguje obráceně, a tak lze na úpatí kopce vidět ledové krápníky. Teplotní rozdíl může tvořit až 16°C.

Opárenským údolím na Lovoš

Procházka z Malých Žernosek (3 km od hotelu Lev) romantickým údolím Milešovského potoka, přes zříceninu Opárenského hradu na Lovoš a zpět do Lovosic.

3. CYKLOTURISTIKA

Milovníkům cykloturistiky nabízí oblast Českého středohoří široké možnosti. Rekreačním cyklistům je k dispozici cyklostezka vedoucí podél břehu Labe a náročnější sportovci mohou zdolávat okolní vrchy.

Cyklotrasy:

  • Labská magistrála: Tato cyklostezka vede podél řeky Labe a spojuje Drážďany s Prahou. Prochází Ústím nad Labem, Libochovany, Velkými Žernosekami a Žalhosticemi. Do Roudnice nad Labem pokračuje po pravém břehu a prozatím vede po silnici.

    Napojují se na ní dvě cyklostezky:

    • Cyklostezka z Vlastislavi do Malých Žernosek: Přes Košťálov, Boreč, Opárno. V Malých Žernosekách je možné využít přívoz přes řeku Labe a napojit se na Labskou magistrálu.
    • Vinařská cyklostezka: Je totožná s Labskou magistrálou v úseku od Velkých Žernosek přes Litoměřice, Roudnici nad Labem až do Mělníka. Kopíruje tok řeky Labe od kaňonovitého údolí zvaného Porta Bohemica až po soutok Labe a Vltavy.

Krajina vinohradů

Řeka Labe je od Velkých Žernosek až do Litoměřic lemována vinohrady, které navazují na tradici pěstování vína založené již římským císařem a českým králem Karlem IV. První zmínka o pěstování vinné révy v zakládací listině litoměřické kapituly pochází z roku 1057. Přibližně 600 ha zdejších vinohradů patří k nejseverněji položeným v Evropě. V oblasti jsou tři vinohradnické oblasti – roudnická, litoměřická a mělnická.

Ve starobylých sklepích bývalého dominikánského kláštera u sv. Jakuba v Litoměřicích se nacházejí staré vinné sklepy, kde se konají prohlídky spojené s ochutnávkou vín (viz informace o městě Litoměřice).

Historie vinařství v okolí obce Velké Žernoseky ležící na pravém břehu řeky Labe sahá dle dochovaných písemností nejméně do 10. století. Za zakladatele zdejšího vinařství bývají často pokládáni mniši cisterciáci, ale jejich panství v Žernosekách se datuje až od 13. století. Tito mniši vybudovali v roce 1251 v Žernosekách rozsáhlé vinné sklepy, které se dochovaly dodnes a dodnes v nich víno vyzrává v tradičních dubových sudech.

Vyhlídkové lety

Pokud Vás zajímá pohled na krásy Českého středohoří z výšky, využijte možnosti vyhlídkových letů. Lety jsou organizovány z roudnického letiště a lze si vybrat letový prostředek (vrtulník, motorový kluzák, ultralehké letadlo). Délka letů je závislá na přání zákazníka, stejně jako trasa.

Ústecká zoologická zahrada

Z původní ptačí rezervace na svazích Mariánské skály byla zejména v 70.letech 20.století vybudovaná velká zoologická zahrada o rozloze téměř 30 ha. V této době vznikly pavilony šelem a exotických zvířat. V horní částí byly vystavěny velké výběhy pro nosorožce, žirafy, zebry a antilopy. Další přibývaly později. Dnes jde o moderní zoologickou zahradu, která určitě stojí za zhlédnutí.

Zahrada má co nabídnout i nejmladším návštěvníkům, pro které je připravena show krmení a cvičení lachtanů, „Dětský svět“ (komplex klouzaček a prolézaček), „Dětská zoo“ (kontaktní místo s vybranými druhy domestikovaných zvířat), „Naučná stezka dinosaurů“ (s maketami prehistorických zvířat) nebo „Zoovláček“, převážející návštěvníky od vstupní pokladny k hornímu vstupu.


Hotel Lev Lovosice v Lovosicích hodnocení